Category: FoSSEI Learning

FoSSEI Learning – Jual Beli Istishna

[FoSSEI Learning] Jual Beli Istishna Sumber : https://pengusahamuslim.com/1156-akad-istishna.html •Pengertian Jual Beli Istishna• Akad istishna adalah akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama dengan seorang

Read More »